Anlæg af faskine

Del denne sideShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Anlæg af faskine er en miljøvenlig metode til afledning af regnvand fra tag, terrasse eller andre faste overflader.

Via faskinen siver regnvandet ned og bliver til grundvand. Derfor skal du have en tilladelse fra kommunen, før du kan anlægge en faskine.  Kommunen undersøger, om der er forurening i jorden omkring faskinen – og dermed fare for grundvandet og vores drikkevand.

Faskiner skal anlægges mindst 5 meter fra dit hus og 2 meter fra din garage eller andet byggeri, der ikke er til beboelse. Faskinen skal endvidere anlægges mindst 25 meter fra søer og vandløb.

Et faskineanlæg består af en regnvandsbrønd,  faskine og rørføringen mellem disse. Normalt anvendes regnvandsbrønde i PVC eller PP plastmaterialer. Til rørføring anvendes 110 mm. PVC eller PP plastrør. Faskinen kan bestå af singles (Dvs. store sten) eller regnvandskassetter.

Regnvandskassetterne har den fordel, at du ikke skal grave så stor en faskine til afvanding af et givet areal. 1 m3 faskine med regnvandskassetter afvander ca. 50 m2 tag eller flisebelægning.

Rørføringen skal lægges mindst 75 cm. nede i jorden for at være frostsikker. Rørføringen skal have et fald på mindst 1 cm. pr. meter, så vandet ledes fra sandfangsbrønden til faskinen.

Hele faskineanlægget kan med fordel lægges i ca. 20 cm. kabelsand. Hermed risikere du ikke, at sten i jorden med tiden beskadiger anlægget.

Hvis du selv vil anlægge faskinen skal du regne med en udgift på ca. 5.000 kr. til materialer. Hvis du får en anlægsgartner til at anlægge faskinen, koster det ca. 15.000 kr. – lidt afhængigt af, hvor i landet du bor.

udgravning til faskine
faskine
Del denne sideShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest